Σάββατο, 19 Ιανουαρίου 2008

Συζήτηση με την προοπτική διοργάνωσης κεντρικής πορείας

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

με θέμα:

«κρατική καταστολή, παρακρατικές επιθέσεις και συλλογικές απαντήσεις»

στην προοπτική διοργάνωσης κεντρικής πορείας


Τετάρτη 23 Ιανουαρίου, 7 μ.μ.
στο πολυτεχνείοπρωτοβουλία αναρχικών – αντιεξουσιαστών/ριών

Δεν υπάρχουν σχόλια: